Απαγωγή / καταβολή λύτρων / γεια σας σας... - Απαγωγή / Καταβολή Λύτρων


Απαγωγή / καταβολή λύτρων / γεια σας σας...

Παρέμεινε αιχμάλωτος επί 36 ημέρες και απελευθερώθηκε με την καταβολή λύτρων απαγωγή του. απαγωγή του

aynnw.arkan.us